P r e z e n t a r e A r h i v a Muzeul Literaturii Române C o n t a c t

REVISTĂ EDITATĂ DE "MUZEUL LITERATURII ROMÂNE" - IAŞI

 
Ultimul număr (3-4/2014)

Evenimente

Muzeul Literaturii Române
bullet

Casa "Vasile Pogor"

bullet

Casa memorială "Otilia Cazimir"

bullet

Bojdeuca "Ion Creangă"

bullet

Casa memorială "George Topîrceanu"

bullet

Casa memorială "N. Gane"

bullet

Casa memorială "Mihai Codreanu"

bullet

Casa memorială "Mihail Sadoveanu"

bullet

Casa "Dosoftei"

bullet

Muzeul "M. Eminescu"

bullet

Casa memorială "V. Alecsandri"

bullet

Casa memorială "C. Negruzzi"

 

din 19 octombrie 2003

COLABORATORI:

 

 

Revista „Dacia literară“, serie nouă
- prezentare -
 

Dacia literară, publicaţie apărută la Iaşi, în 1840, sub redacţia lui Mihail Kogălniceanu. Reflectă preocupările intelectuale şi sensibilitatea unei epoci. Este prima revistă cu un program cultural clar articulat, stimulator şi astăzi... Periodicul a apărut la 19 martie 1840 şi a fost interzis la 23 august, acelaşi an. Nu a fost „reabilitat” decât în 1990, la 150 de ani de la... dispariţie!
Programul, stabilit în Introducţia semnată de Mihail Kogălniceanu, preciza că va evita politica şi se va ocupa numai de literatura scrisă de românii de pretutindeni. Introducţia formulează teoria specificului naţional al literaturii şi relevă necesitatea selecţiei operelor după criteriul valoric, crearea şi promovarea unei literaturi originale fiind posibilă prin îndreptarea poeţilor şi prozatorilor spre trecutul istoric, spre creaţia populară, spre peisajul natural şi social al patriei. Printre colaboratori: Vasile Alecsandri, Constantin Negruzzi, Alecu Russo, Grigore Alexandrescu, Alexandru Donici ş.a.

 Revista este editată în formulă nouă, din anul 1990, de Muzeul Literaturii Române şi Societatea Culturală „Junimea ‚90” în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, Consiliul Judeţean şi, recent, Consiliul Local Iaşi. Publicaţia are ca program prioritar probleme de muzeologie, de istorie literară şi culturală. Publică în principal documente literare inedite sau mai puţin cunoscute, precum şi rodul cercetărilor din domeniul muzeologiei realizate de specialiştii muzeelor şi de alţi cercetători din instituţiile de specialitate (Academie, Universitate ş.a.). În contextul presei culturale îşi propune un profil aparte, tradiţional, relativ academic şi – în acelaşi timp – deschis înnoirilor.

Scurt istoric (seria nouă)

1990 ▪ Scriitorul Lucian Vasiliu, director al Complexului Muzeal Naţional „Moldova” din Iaşi, iniţiază reapariţia revistei, în asociere cu Val Condurache şi Daniel Dimitriu, critici literari reputaţi. Nr. 1 (seria nouă) apare la 1 octombrie. Între colaboratorii primului număr: Ana Blandiana, Sorin Alexandrescu, Andrei Pleşu, Matei Vişniec, Alexandru Zub.

1991 ▪ (nr. 1-2). Colegiul de redacţie: Val Condurache (redactor-şef), Nichita Danilov, Lucian Vasiliu. Revista a apărut cu sprijinul Uniunii Scriitorilor. Redacţia a fost găzduită iniţial la Casa „Vasile Pogor”.

1993 ▪ „Dacia literară” apare trimestrial, cu numere tematice dedicate Greciei, Germaniei, Italiei, Franţei, Belgiei ş.a.

1996 ▪ Schimbări redacţionale. Redactor şef: Ştefan Oprea. Redactori: Olga Rusu, Carmelia Leonte şi Mirel Cană. Coordonare generală: Lucian Vasiliu.
1997 ▪ Începând cu nr. 3, revista apare cu pag. I color. Parteneriate cu Fundaţia SOROS, editura POLIROM, SEDCOM LIBRIS etc. În colegiul redacţional, Mihai Ursachi se adaugă scriitorilor Paul Miron (Germania) şi Matei Vişniec (Paris).

2003 ▪ Adresă WEB. Tirajul creşte de la 1000 la 1500 exemplare.

2004 ▪ Din trimestrial, revista devine bimestrial (apare de 6 ori pe an, la date fixe: nr. 1 – 15 ianuarie; nr. 2 – 15 martie; nr. 3 – 15 mai; nr. 4 – 15 iulie; nr. 5 – 15 septembrie; nr. 6 – 1 decembrie).

2005 ▪ O nouă concepţie grafică, datorată graficianului Florin Buciuleac. Tirajul creşte la 2000 exemplare. De la nr. 5 conţine suplimentul INFO.

2007 ▪ Redacţia se mută de la Muzeul „Vasile Pogor” la Muzeul „Nicolae Gane” (CENTRUL DE MUZEOLOGIE LITERARĂ, fondat în anul 1993). Redactor şef: Lucian Vasiliu. Director de onoare: Alexandru Zub. Tirajul revine la 1100 exemplare.

2008 ▪ Apare ALMANAHUL revistei (finanţat de Primăria Iaşi, prin Societatea Culturală „Junimea '90”, în cadrul proiectului „Iaşi 600”).

2010 ▪ Revista apare tot de 6 (şase) ori pe an (din 2 în 2 luni) într-un format nou, tip carte. Concepţie grafică: Vasilian Doboş. Tiraj: 1100 exemplare. Într-un parteneriat cu Direcţia pentru cultură Iaşi („Patrimoniul te priveşte, priveşte-l şi tu!”), la fiecare număr se adaugă un pliant/ supliment/ semn de carte promoţional. Înregistrăm schimbări în „organigramă”. Redacţia: Lucian Vasiliu (redactor şef), Călin Ciobotari, Carmelia Leonte, Vasilian Doboş (redactori). Referenţi: Anca Bîrliba, Roxana Drugescu. Fotografii: Corneliu Grigoriu. Contabilitate-difuzare: Maria Caras, Daniela Ilie. Colegiul: Leo Butnaru (Chişinău), Matei Vişniec (Paris), Alexandru Zub – director de onoare (Iaşi).

2011Doina Uricariu (SUA) face parte din Colegiul de onoare. Tirajul este de 800 de exemplare. Revista poate fi citită şi on-line (România culturală – revistă realizată de Institutul Cultural Român) şi editura „Virtualia Big Bang”, reţeaua de socializare Facebook, Blog. Apar, constant, suplimentele ART MUSEUM (nr. 1 – Ion Truică, Urmele amurgului, nr. 2 – Constantin Liviu Rusu, Un poet al imaginii,  nr. 3 – Corneliu Grigoriu, De-ale Junimii, nr. 4 – Vasilian Doboş, Numărul de aur, nr. 5 – Dan Hatmanu, Primari ieşeni, nr. 6 – Icoane din Muzeele literare ieşene).

 

Adresa: str. Nicolae Gane, 22A, cod 700110, Iaşi, România.
Tel. 0747-288499, 40/0332/102852,
Fax. 40/0232/213210.
E-mail: dacialiterara@yahoo.com.
Adresă web: www.dacialiterara.ro

 

webmaster: George Drîmbei (drc_george@yahoo.com); iulie, 2005