NR. 88 (1/2010)
ANUL XXI

P r e z e n t a r e A r h i v a Muzeul Literaturii Române C o n t a c t

 

Sumar:

 

bullet FERESTRE LUMINATE
  bullet Alexandru ZUB: Vitralii băcăuane
  bullet Matei VIŞNIEC în dialog cu Călin CIOBOTARI: „Este o aventură literară ceea ce mi se întâmplă mie“
  bullet Ioan HOLBAN: Cafeneaua pariziană şi linia de cale ferată care desparte Rădăuţiul în două, cu cimitir cu tot
  bullet George BODEA: Matei Vişniec, Navigând... prin oraşul luminilor
  bullet George POPA: Eminescu şi Heidegger (I)
  bullet Irina GEORGESCU: Virtualitatea iubirii în Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit
  bullet Constantin CUBLEŞAN: Recitind Mihai Eminescu din punct de vedere psihanalitic de Dr. C. Vlad
  bullet Nicolae TURTUREANU: O şapcă roşie
  bullet Aurel DUMITRAŞCU: Inedit (Pentru că nu-mi era frică)
  bullet Liviu ANTONESEI: Tu adică eu, adică tu. Poveste filosofică; Poveste filosofică. În metru antic
  bullet Bogdan FEDEREAC: M.T.W. - Tuesday’s gone, Kein Minnesang
  bullet Constantin ARCU: Senatorul
bullet OCHEAN ÎNTORS
  bullet Documentul regăsit (Liviu PAPUC)
  bullet Poemul regăsit (Vasile POGOR)
  bullet Dumitru VACARIU: Dan (omagiu unui luptător)
  bullet Petru URSACHE: Ţăranul român - fişă de evidenţă
  bullet Ovidiu PECICAN: Istoria ieroglifică (de D. Cantemir) şi Ceasornicul domnilor (de Antonio de Guevara, în interpretarea lui Nicolae Costin)
  bullet Vasilian DOBOŞ: Rarităţile - Casa Pogor
bullet ARCA LUI NOE
  bullet Stelian DUMISTRĂCEL: Dar noi ce paştem?
  bullet Grigore ILISEI: Cioplitorul porţilor deschise către cer
  bullet Carmelia LEONTE: Superioritatea prostiei
  bullet Valentin CIUCĂ: O familie de artişti
  bullet Bogdan ULMU: File dintr-un jurnal teatral
  bullet Călin CIOBOTARI: „Quartet“ sau despre adevărul în teatru
  bullet Ilie DANILOV: Sincretism în romanul Idiotul de F.M. Dostoievski (I)
bullet BIBLIOFIL
  bullet Emanuela ILIE: Basarab Nicolescu, În oglinda destinului
  bullet Ioan RĂDUCEA: Teatrul ca mitologie (Valeriu Anania)
  bullet Iosefina FOCŞĂNEANU: Spre un nou orizont... (Eugen Negrici)
  bullet Ilie DAN: Un autor şi trei cărţi (Vasile Diacon)
  bullet Cristina CHIPRIAN: Alt cuvânt în altă rugăciune (Gellu Dorian), Cuviincios stau aici pe margine... (Radu Florescu), La temelia lumii... (Radu Ulmeanu)
  bullet Cristian SANDACHE: Stelian Tănase - istoric al comunismului
  bullet Liviu APETROAIE: Cărţile pe masă
  bullet Ludmila ROTĂRAŞ-DONEA: Gellu Naum - incursiune în cronotopul suprarealist
  bullet Aurica STAN: Fenomenul huliganic în literatura română (analiză diacronică centrată pe huliganismul manian)
  bullet Daniel CORBU: Poezie şi eros
bullet INFO