NR. 100-101 (1-2/2012)
ANUL XXIII

P r e z e n t a r e A r h i v a Muzeul Literaturii Române C o n t a c t

 

Sumar:

 

bullet SCENE CONTEMPORANE. LA ANIVERSARĂ
  bullet Documente „Dacia literară“ 1840
  bullet Documente „Dacia literară“ 1990
  bullet

Alexandru Zub: Ideea Unirii la români. Privire istorică

  bullet Gânduri aniversare:
    Adrian Alui Gheorghe, Constantin Arcu, Paul Aretzu, Ana Blandiana,
    Leo Butnaru, Gellu Dorian, Ioan Moldovan, Gruia Novac,
    Nicolae Prelipceanu , Ioan Pintea, Cassian Maria Spiridon,
    Liviu Ioan Stoiciu, Doina Uricariu
  bullet Dialogurile „Daciei literare“:
    Ştefan Oprea: Lecţiile stoicismului relaxat (interviu de Călin Ciobotari)
  bullet Poezii de:
    Liviu Antonesei: Santorini, Vezuviu...
    Paul Aretzu: Muntele viu
    Gabriel Chifu: Utopie cu trandafirul gigantic
    Daniel Corbu: Poema străzilor
    Gellu Dorian: Eram cît firul de praf (13)
    Dinu Flămând: O voce mică
    Ioan Mircea: Rusia albă
    Ioan Moldovan: Milă
    Adrian Popescu: Livezile, toamna
    Adam Puslojić: În curtea lui Dionis... o amintire albă
    Elena Ştefoi: Undeva, în alt plan
  bullet Proză de:
    Emilian Galaicu-Păun: Milarepa Air Lines
bullet CLEPSIDRA UMBRELOR
  bullet De-ale Junimii
    George Popa: Euristica eminesciană
    Daniela Paula Epurianu: Sonetele eminesciene antume (fragmente)
    Anghel Popa: O enigmă a societăţii academice „Junimea“ din Cernăuţi - Ion Iacoban
    Maria Şleahtiţchi: Urmele de lumină ale fiinţei - Dumitru Irimia (fragmente)
    Mircea A. Diaconu: I.L. Caragiale. Despre himeric, în ţara paradoxului
    Liviu Papuc: Rememorare necesară - Nicolae Gane
  bullet Regăsiri
    Arcadie Suceveanu: Personalitate de referinţă - Grigore Bostan
    Grigore Ilisei: Un palimpsest tezaur
    Iulian Marcel Ciubotaru: Contribuţii la biografia poetului George Mărgărit
bullet BIBLIOFIL
  bullet Margareta Curtescu: Strategii de organizare a discursului în proza lui Mihail Kogălniceanu
  bullet Alina Bărbuţă: Moartea şi râsul în opera lui Bacovia
  bullet Vasile Iancu: Creangă după Simion
  bullet Lucian Alexiu: Poezia unui hermeneut (Dan Laurenţiu)
  bullet Ioan Holban: Osia lumii din macadamul fierbinte al căii ferate (Dorin Ploscaru)
  bullet Ioan Răducea: Despre vervă şi sugrumarea ei (Radu Tătărucă)
  bullet Lucian Strochi: Un poet al răstimpurilor de poezie - Cornel Paiu
bullet ARCA LUI NOE
  bullet Scrisori britanice - Claudiu Valeriu Contevici: O poveste cu maci roşii
  bullet Scrisori basarabene - Maria Pilchin: Est-Etica literară sau „echidistanţele“ autorului basarabean
  bullet Scrisori franceze - Matei Vişniec: Elipsa (I)
  bullet Stelian Dumistrăcel: „Anul Nou nu poate naşte, de nu-i faci revelion“
  bullet Bogdan Ulmu: File dintr-un jurnal teatral
  bullet Ion Truică: Muzica - floare la ureche
  bullet Vasilian Doboş: Cristian Simionescu