NR. 124-125 (1-2/2014)
ANUL XXV

P r e z e n t a r e A r h i v a Muzeul Literaturii Române C o n t a c t

 

Sumar:

 

bullet CLEPSIDRE. MOUSAION
  bullet Arhiva lirică: Ioan Ianov (1836-1903) - Odă...
  bullet Textul regăsit: Talanca națională
  bullet Pagini inedite: Bărbuță lăutarul (povestire de Paul Bujor, prezentare de Dan Jumară)
  bullet Anghel Popa: Reamintiri. Colonelul Gheorghe Eminescu
  bullet George Popa: Stare poetică și viziune cosmică la Eminescu
  bullet Iulian Marcel Ciubotaru: Un cărturar uitat? Constantin D. Gheorghiu
  bullet Octavian Onea: Fenomenul Scăeni
  SCENE CONTEMPORANE
  bullet Poezii de:
    Ionuț Alupoae
    Leo Butnaru (Chișinău)
    Adi Carauleanu
  bullet Proză de:
    Arion Movilă: Chepeng
  bullet Dialogurile Daciei literare:
    Mandache Leocov: „Chestiunea mediului e o chestiune de viață și de moarte“ (interviu realizat de Călin Ciobotari)
bullet BIBLIOFIL
  bullet Constantin Cubleșan: Despărțirea de Eminescu (Adrian Dinu Rachieru)
  bullet Cristina Chiprian: Marile categorii și marele creator (Sebastian Drăgulănescu)
  bullet Anton Ilica: Despre feminitate și eroism masculin (Florica Bodiștean)
  bullet Lucian-Vasile Szabo: Geografii fictive și factuale de la Petre Stoica la Cornel Ungureanu; Ion Simuț: aventura decomplexării operei lui Rebreanu
  bullet Vlad Zbârciog: Poetul cu ochi de lumină (Petre Popa)
  bullet Nicolae Mareș: Problema Basarabiei (Ion Constantin)
  bullet Vasile Iancu: Râul amintirilor (Adrian Neculau, Nicolae Turtureanu)
  bullet Mioara Bahna: Semne heraldice (Virgil Diaconu)
  bullet Amalia Voicu: Vademecum (Cristina Chiprian)
  bullet Anamaria Selu: Cronica unei dispariții anunțate (Lucian Boia)
  bullet Anastasia Dumitru: Romanul călătoriilor (Marin Sorescu)
  bullet Ioan Răducea: Așezarea în înțelepciune (Mircea Cărtărescu)
  bullet Liviu Apetroaie: Cărțile pe masă...
bullet ARCA LUI NOE
  bullet Michel Evdokimov: „Trebuie să ne recunoaștem ca frați uniți în Sfântul Duh“ (interviu și prezentare realizate de Tudor Petcu)
  bullet Alexandru Zub: Istoricul Mihai D. Sturdza la un moment festiv
  bullet Grigore Ilisei: România, o „țară de pictori“ (Dan Hatmanu)
  bullet Stelian Dumistrăcel: Universalii: mentalități și frazeologie
  bullet Mihaela Rotaru: Secvențele pregătitoare lumirii...
  bullet Ioan Florin Stanciu: Două poloboace (Mihail Kogălniceanu)
  bullet Constantin Coroiu: Lache și Mache, eternii contemporani (Mircea Muthu)
  bullet Nicolae Busuioc: Analogii?
  bullet Florin Faifer: Din lumea teatrului (Maria Câmpean, Nikola Vangeli, Gheorghe Hibovschi)
  bullet Raluca Popescu: Etape ale influenței turcești asupra limbii române
  bullet Numărul de aur: Vasilian Doboș: Mario Castro Navarrete