NR. 95 (2/2011)
ANUL XXII

P r e z e n t a r e A r h i v a Muzeul Literaturii Române C o n t a c t

 

Sumar:

 

bullet FERESTRE LUMINATE
  bullet Textul regăsit (Constantin Noica - Titu Maiorescu şi lumea noastră)
  bullet Fotografia regăsită: Societatea Scriitorilor Români (1911)
  bullet Proză de:
    Alfredina Iacobitz: Visul lui Dono
    Paul Mihalache: O casă în noapte
  bullet Poeme de:
    Paul Gorban: Biserica de pe bloc
    Nicolae Turtureanu: Corespondenţe
    Ştefania Hănescu: *** (prin pîlcuri de iarbă roşie), *** (depărtări), *** (noaptea)
    Andrei Zanca: Mugur de roză
  bullet Eugen Munteanu: Et in Arcadia Ego
  bullet Dialogurile „Daciei literare“:
    Un brand de ţară: Premiul Naţional „Mihai Eminescu (interviu cu Gellu Dorian realizat de Călin Ciobotari)
  bullet In memoriam Valeriu Anania (1921-2011)
bullet BIBLIOFIL
  bullet Alexandru Zub: Fără plural, adevărul... (Lidia Popiţa Stoicescu)
  bullet Ioan Holban: Teoriile civilizaţiei (Doina Uricariu)
  bullet Constantin Cubleşan: Treptele spiritului hyperionic (George Popa)
  bullet Liviu Grăsoiu: Istoria unei specii literare - sonetul românesc
  bullet Grigore Ilisei: Drumul spre stele (Silvia Buţureanu)
  bullet Nicolae Busuioc: Citesc, deci exist
  bullet Dumitru Ivănescu: Victor Ion Popa în corespondenţă
  bullet Carmelia Leonte: Un destin poetic (Ana Blandiana)
  bullet Ioan Răducea: Construcţii ideatice embrionare (Andrei Pleşu)
  bullet Vasile Iancu: Confesiuni polemice (Augustin Buzura)
    O revistă - carte de bibliotecă perenă („Secolul 21“)
  bullet Cristina Chiprian: Urzeşte poemul împrejurul zidirii căzute (Miron Kiropol)
    Gata să ardem odată cu vocalele noastre (Valentin Talpalaru)
    Trebuia să fiu aici şi acum
  bullet Laura Solomon: Redescoperirea feminităţii (Victoria Huiban)
  bullet Stelian Dumistrăcel: Biografii (Marius Sala; Rodica Zafiu)
  bullet Petruş Andrei: Sabia tăcerii, sabia luminii (Simion Bogdănescu)
bullet ARCA LUI NOE
  bullet Poeme de:
    Lan Lan: Realitatea, Spui că vei pleca. Traduceri de Gao Xing
  bullet Nicolae Mareş: Cinstirea reciprocă a cărturarilor polonezi şi români
  bullet Virgiliu Onofrei: Chemarea muzelor
  bullet Constantin Parascan: Casa-muzeu, imagine-simbol a omului şi operei
  bullet Bogdan Creţu: Bestiarul lui Dimitrie Cantemir - Veveriţa anonimă
  bullet Felicia Dumas: Francopolifonia la Chişinău
  bullet Anghel Popa: „Mănăstiri ortodoxe. 1. Putna“ - o revistă cu păcate de neiertat
  bullet Mircea Radu Iacoban: Poveşti cu zâne
  bullet Bogdan Ulmu: File dintr-un jurnal teatral
  bullet Valentin Ciucă: Un eveniment memorabil - Eminescu la Bârlad
  bullet Vasilian Doboş - Numărul de aur: Constantin Teodorescu