NR. 102-103 (3-4/2012)
ANUL XXIII

P r e z e n t a r e A r h i v a Muzeul Literaturii Române C o n t a c t

 

Sumar:

 

bullet SCENE CONTEMPORANE. LA ANIVERSARĂ
  bullet Alexandru Zub: Sinteza ca portret spiritual
  bullet Svetlana Paleologu-Matta: Neantul şi contradicţia la un anti-filozof
  bullet

Stelian Dumistrăcel: În familia măştilor

  bullet Cristian Sandache: Ziaristul Tudor Arghezi - schiţă de portret
  bullet Poezii de:
    Ioan Pintea: Omul cu telescopul (varianţiuni harms)
    Arcadie Suceveanu: După-amiază arhaică
  bullet Proză de:
    Paul Eugen Banciu: Casuca
    Matei Vişniec: Elipsa (II)
    Ioan Florin Stanciu: Lumina
  bullet Dialogurile „Daciei literare“:
    Constantin Chiriac: „Poezia a fost întotdeauna temelia a tot ce am făcut“ (I) (interviu de Călin Ciobotari)
bullet CLEPSIDRA UMBRELOR
  bullet Textul regăsit: Victor Ion Popa - Mihai Codreanu, profesorul meu...
  bullet Iulian Pruteanu-Isăcescu: Oscar Wilde către Mihai Codreanu
  bullet Restiturism cultural: Liviu Papuc - Pagini cernăuţene
  bullet Constantin Ostap: Cu gândul la „Teodoreni“...
  bullet Ionel Necula: Prezenţe tecucene într-o revistă bârlădeană
  bullet Ştefan Ion Ghilimescu: G.M. Vlădescu şi Marius Mircu...
  bullet Iulian Marcel Ciubotaru: Scrisori inedite de la George Mărgărit
  bullet Olga Rusu: Marginalii la Prelecţiunile Junimii
  bullet Eugen Munteanu: Elogiu magiştrilor
  bullet Grigore Ilisei: Tâlcurile unui surâs
bullet BIBLIOFIL
  bullet Constantin Cubleşan: „În Ţara Ardealului... se urcă alene spre cer“
  bullet Vasile Iancu: Treptele desăvârşirii la Pavel Chihaia. Viziunea Lucian Boia şi mitologia naţională
  bullet Vlad Zbârciog: Un poet urmărit de universalitate - Leo Butnaru
  bullet Ioan Holban: Singurătatea şi furia lupului din desiş (Radu Florescu)
  bullet Ioan Răducea: Refacerea memoriei colective (Vladimir Beșleagă)
  bullet Anastasia Dumitru: Personajele lui Bujor Nedelcovici
  bullet Lucian Alexiu: Glose la poezia lui A.E. Baconsky
  bullet Felicia Dumas: Rezilienţă - un roman despre neuitare (Lelia Trocan)
  bullet Cristina Chiprian: Pe mine mie redându-mă (Maria Şleahtiţchi)
  bullet Liviu Apetroaie: Cărţile pe masă
bullet ARCA LUI NOE
  bullet Scrisori spaniole - Benoît Vitse: „Barcelona este bună dacă bursa sună“
  bullet Scrisori basarabene - Maria Pilchin: Uzarea exegetică a literaturii...
  bullet Poezie italiană - Giuseppe Ungaretti: Fluviile (traducere de Nicoleta Dabija)
  bullet Poezie bulgară - Ivan Kulekov: *** (turcii ne fac pîine); Georgi Barbarov: Dragoste; Szofija Neszterova: Am uitat să-ţi zic (traduceri de Szlafkay Attila)
  bullet Poezie letonă - Leons Briedis: Familia mea, Îngerul neterminat (traduceri de Maria Briedis Macovei)
  bullet Angela Furtună: Zarzavagiul şi puterea
  bullet Bogdan Ulmu: File dintr-un jurnal teatral
  bullet Ion Truică: O viziune a caracterelor
  bullet Vasilian Doboş - umărul de aur: Teodor Răducan
  bullet Cărţi primite