NR. 114-115 (3-4/2013)
ANUL XXIV

P r e z e n t a r e A r h i v a Muzeul Literaturii Române C o n t a c t

 

Sumar:

 

bullet SCENE CONTEMPORANE
  bullet Arhiva lirică: Magda Isanos: Vis vegetal
  bullet Stelian Dumistrăcel: Poticnelile cash-ului gheață!
  bullet Alexandru Zub: Din istoria dinastică a României: Principele Nicolae
  bullet Ioan Holban: Cântece pentru eroii civilizatori (Ion Stratan)
  bullet Vlad Zbârciog (Chişinău): Emilian Galaicu-Păun ...
  bullet Poezii de:
    Nicolae Mareş: Al tuturor...
    Nicolae Mătcaş: Să ştie el, Irod, şi toţi irozii
    George Stanca: Bulgăr de energie
    Andrei Patraş: Sonet (III)
  bullet Proză de:
    Dionisie Vitcu: Fumeile şi băutura, dom’le...
  bullet Chestionar cu accente ludice. Răspund în acest număr:
    Paul Aretzu
    Mircea A. Diaconu
    Nicolae Prelipceanu
    Eugen Simion
bullet CLEPSIDRE. MOUSAION
  bullet Svetlana Paleologu-Matta: Orfeu, cel cu nume faimos
  bullet Graţian Jucan: Liviu Rebreanu în Bucovina
  bullet Mihaela Rotaru: Practici divinatorii, intervenţii magice distructive
  bullet Ionel Necula: Revista Naţională Română
  bullet Maria Pilchin (Chişinău): Posteritatea cărţii sau evul postlivresc
  bullet Daniel Corbu: Cărţi româneşti religioase ...
  bullet Nicolae Scurtu: Întregiri la biografia Otiliei Cazimir
  bullet Indira Spătaru: Dorinţa de la Mirceşti
  bullet Constantin Secu: Casa de vacanţă a scriitorilor...
bullet BIBLIOFIL
  bullet Doru Scărlătescu: Din nou „Junimea“ în atenţia criticii (Adela Drăucean)
  bullet Maria Niţu: Ion Creangă şi repetabila updatare (Adrian Dinu Rachieru)
  bullet Grigore Ilisei: O voce pentru Fonoteca de Aur (Ştefan Bănulescu)
  bullet Vasile Iancu: Lucidul moralist transilvan (Augustin Buzura)
Prozatorul Zaciu din jurnale şi memorii
  bullet Carmelia Leonte: Un Buddha feminin (Magda Cârneci)
  bullet Cristina Chiprian: Bătăile inimii nu au voie pe străzi (Virgil Diaconu); Transplant clandestin între cer şi pământ (Paul Gorban); Mai divin chiar decât simfonia (Lucia Olaru Nenati); Ca o victorie a viului (Cassian Maria Spiridon)
  bullet Amalia Voicu: Purpură şi iarnă sau despre vânarea licornei (Nicolae Panaite)
  bullet Emanuela Ilie: În drum spre sud... (Adrian G. Romila)
  bullet George Bodea: Altfel de interviuri (Dumitru Brădăţan); Dăscălimea, între carnaval şi paradă (Marian Drumur)
  bullet Reviste culturale - La aniversare
  bullet Ioan Răducea: Pelerin după pelerin (Timotei Aioanei)
  bullet Luca Prisecaru: Adnotări târzii (V. Alecsandri, Paul Celan)
  bullet Liviu Apetroaie: Cărţile pe masă...
  bullet Florin Faifer: Anca Zavalichi în Ţara de vis a teatrului de animaţie
  bullet Călin Ciobotari: Filmul românesc al ultimului deceniu la raport (Valerian Sava)
  bullet Publicaţii primite
  bullet Vasilian Doboş - Numărul de aur: Anca Hristea
  bullet Cărţi primite (selectiv şi cronologic)