NR. 96 (3/2011)
ANUL XXII

P r e z e n t a r e A r h i v a Muzeul Literaturii Române C o n t a c t

 

Sumar:

 

bullet RESTITURISM CULTURAL: BALCIC
  bullet Ion Pillat: Balcic
  bullet Emanoil Bucuţa: Balcic
  bullet Gh. Mugur: Balcic
  bullet Grigore Olimpiu Ioan: Rânduri de vacanţă...
  bullet Victor St. Popescu: Balcic
  bullet Ion I. Şerbănescu: Balcic
  bullet Anghel Popa: Balcic, ultima iubire a Reginei Maria a României
  bullet Grigore Ilisei: Călătoriile visării
  bullet Hortensiu Aldea: Balcic mon amour
    Poesis:
  bullet Ion Pillat: Stella Maris
  bullet Alexandru Colorian: Inscripţii pentru Balcic
  bullet Volbură Poiană Năşturaş: Balcic
bullet EMINESCIANA
  bullet Rodica Marian: Alegorie şi sens global în „Luceafărul“
  bullet George Popa: Homo poëticus eminescianus (Cum citim pe Eminescu)
  bullet Silviu Mihăilă: Dublu eminescian - figural şi indecidabil în „Replici“
bullet SCENE CONTIMPORANE
  bullet Poeme de Aurel Rău: À une passante, De artă, Dor de Sud (răsfoind „Astronomie@ Spaţiu)
  bullet Proză de Gheorghe Schwartz: „Ce rost are?“
  bullet Teatru de Aurel Andrei: Semnul neputinţei - Podul
bullet DIALOGURI ESENŢIALE
  bullet Alexandru Călinescu: „Opţiunea de a mă ocupa de critică a fost o greşeală existenţială“ (interviu realizat de Călin Ciobotari)
bullet BIBLIOFIL
  bullet Maria Carpov: O terminologie religioasă ortodoxă (Felicia Dumas)
  bullet Ioan Holban: Poemul sub presiune (Dinu Flămând)
  bullet Vasile Iancu: Romancierul şi câteva din pierdutele sale iluzii (Nicolae Breban)
  bullet Daniel Corbu: O carte despre sinele arhaic şi dialecticile amintirii (Mihai Cimpoi)
  bullet Cristina Chiprian: Cele mai frumoase întâmplări se scriu pe aer (Gheorghe Mihai Bârlea)
  bullet Ion Filipciuc: Despre etnologie, cu întreită mîhnire (Iordan Datcu)
  bullet Carmelia Leonte: Intransigenţa metaforei (Paul Aretzu)
bullet CLEPSIDRA UMBRELOR
  bullet Alexandru Zub: Spiru Haret - Lecţia reformatorului
  bullet Andrei Moldovan: De la memorialistică la roman (Niculae Gheran)
  bullet Dumitru Ivănescu: G.M. Zamfirescu şi Teatrul Naţional din Iaşi
  bullet Ionel Necula: Conceptul de nivel istoric la Cioran
  bullet Grigore Codrescu: Cartea vieţii cărturarului Al. Husar
  bullet Bogdan Ulmu: Valentin Silvestru
bullet ARCA LUI NOE
  bullet Evgheni Stepanov (Federaţia Rusă): Emigraţie, În memoria lui Breton
  bullet Stelian Dumistrăcel: Botezuri stradale bizare
  bullet Corina Romila: Andrei Makine - Femeia care aştepta
  bullet Benoît Vitse: Carlos Edmundo de Ory
  bullet Valentin Ciucă: Gânduri despre pictorul Mircea Ispir
  bullet Vasilian Doboş: Numărul de aur - Manuel Mănăstireanu