NR. 116-117 (5-6/2013)
ANUL XXIV

P r e z e n t a r e A r h i v a Muzeul Literaturii Române C o n t a c t

 

Sumar:

 

bullet DE-ALE JUNIMII
  bullet Textul regăsit: Aurel Leon - „Junimea“ ţine şedinţă...
  bullet Adrian Dinu Rachieru: Despre „dualismul eminescian“
  bullet Iulian Marcel Ciubotaru: Contribuţii la activitatea de revizor şcolar a lui Mihai Eminescu
  bullet George Bodea: „Gând purtat de dor“ (Ioan Ţicalo)
  bullet Theodor Codreanu: Antropogonie eminesciană (Carmina Mimi Cojocaru)
  bullet Constantin Cubleşan: (In)actualitatea lui Eminescu (Florin Oprescu)
  bullet Luca Prisecaru: Viaţa repovestită „de o străină gură“ (Florina Ilis)
  bullet Ion Filipciuc: Căsuţa în patru ape... (Dumitru Irimia)
  bullet Nicolae Scurtu: Noi contribuţii la biografia lui Ion Vlad
  bullet George Popa: Viaţa filozofică, viaţa poetică
  SCENE CONTEMPORANE
    Arhiva lirică: Radu Gyr - Vizita
  bullet Alexandru Zub: Acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga
  bullet Stelian Dumistrăcel: Caragiale restitutus
  bullet Constantin Coroiu: Greaţa de literatură şi antidotul ei ( Eugen Simion)
  bullet Vlad Zbârciog (Chişinău): „Sinteză de simţire şi luciditate“ (Ion Hadârcă)
  bullet Poezii de:
    Kiki Demoula (Grecia)
    Sterian Vicol - 70
  bullet Proză de:
    Viorel Dianu: Lumea nouă
  bullet Chestionar cu accente ludice. Răspund în acest număr:
    Gellu Dorian
    Ioan Holban
    Gheorghe Schwartz
    Maria Pilchin (Chişinău)
bullet CLEPSIDRE. MOUSAION
  bullet Dialogurile „Daciei literare“:
    Andrei Brezianu - Mărturii despre exilul românesc (interviu de Tudor Petcu)
    Grigore Ilisei: Amintirea unei întâlniri memorabile - George Uscătescu
    Liviu Grăsoiu: Motive lirice voiculesciene - iubirea
    Amalia Voicu: Ioan Gh. Savin - un apologet modern (I)
    Adrian G. Romila: Despre G.T. Kirileanu
    Luca Piţu: Roland Barthes - între profesorul N.I. Popa şi romancierul Renaud Camus
    Vasile Iancu: Editura Fundaţiei Academia Civică şi valorile memoriei noastre
    Ioan Răducea: Semen est sanguis christianorum
    Florin Faifer: Din lumea teatrului. Medalioane
    Liviu Apetroaie: Cărţile pe masă...
    Vasilian Doboş - Numărul de aur: George Popa 90
    George Stanca: Însemnări ale memoriei. Cezar Ivănescu (I)
  bullet In memoriam Olga Rusu:
    Olga Rusu: Cum a prins viaţă Muzeul „C. Negruzzi“
    Un „poet al imaginii“ - Constantin-Liviu Rusu (interviu de Călin Ciobotari)
    Sorina Bălănescu: Mâhnire
    Constantin Ostap: Nasc şi la Moldova...
    Ioan Timofte: Lucrul bine făcut