NR. 91 (4/2010)
ANUL XXI

P r e z e n t a r e A r h i v a Muzeul Literaturii Române C o n t a c t

 

Sumar:

 

bullet FERESTRE LUMINATE
  bullet Documentul regăsit (Emil Th. VASILIU - Mănăstirea Văratic)
  bullet Poemul regăsit (Otilia CAZIMIR)
  bullet Adina PAPAZI: O femeie într-o lume a bărbaţilor (Elena Văcărescu)
  bullet Ionel NECULA: Natalia Negru - colaboratoare la Revista Scriitoarei
  bullet Gaal ARON: Vântul de dimineaţă (Reggeli szél)
  bullet Dan DĂNILĂ: Lecturi
  bullet Anton LASCU: Namasté
  bullet George POPA: Noi catrene din Valea Vinului
  bullet Cătălin Mihai ŞTEFAN: A doua poveste pentru copiii mari de la oraş
  bullet Sterian VICOL: Catrene
  bullet Margareta LABIŞ: „Exist sub complexul fratelui“ (interviu de Călin Ciobotari)
bullet ARCA LUI NOE
  bullet Nicolae MAREŞ: Wladimir Hegel - reprezentant de seamă al artei monumentale româneşti
  bullet Katharina KILZER: O metaforă despre viaţă şi despre moarte din romanul Hertei Müller
  bullet Ioan HOLBAN: Mi-e dor de un port din ţările calde (Theodor Damian)
  bullet Cristian SANDACHE: Publicistica lui Eugen Simion
  bullet Grigore ILISEI: Exemplaritate morală şi cărturărească (Val Panaitescu)
  bullet Theodor CODREANU: Aforismele lui Grigore Vieru
  bullet Constantin CUBLEŞAN: Eminescu - o poetică postromantică
  bullet Silviu MIHĂILĂ: Corespondenţa dintre Liviu Petrescu şi părinţii săi
  bullet Stelian DUMISTRĂCEL: Blugiştii
  bullet Bogdan ULMU: Singura dictatură agreabilă... (Constantin Bacalbaşa)
  bullet Carmelia LEONTE: Jurnal spaniol (II)
  bullet Valentin CIUCĂ: Mihai Coţovanu: artă şi devoţiune Smaranda Bostan: Codul numeric personal sau căutarea identităţii
  bullet Vasilian DOBOŞ: Rarităţile - Bojdeuca „Ion Creangă“
bullet BIBLIOFIL
  bullet Ştefan OPREA: Sub semnul cumpenei (N. Barbu)
  bullet Ilie DAN: Omagiu pentru „mica Florenţă“
  bullet Nicolae BUSUIOC: De la limpezimea clasicităţii la patosul aprig - Nicolae Dabija
  bullet Daniel CORBU: Aurel Dumitraşcu - între epifanie şi iconoclastie. Livrescul ca stil de existenţă
    Reviste (relativ) recente: Conta (Piatra Neamţ), Epifania (Iaşi)
  bullet Amalia VOICU: În marginea universului (Constantin Abăluţă) Poeme în graiul Hu (Ion Hurjui)
  bullet Constantin PAIU: Dragoste şi singurătate sau Despre starea de poezie (Andrei Patraş)
  bullet Adrian ŢION: Străfulgerările serenităţii (Simona-Grazia Dima)
  bullet Ioan RĂDUCEA: Profesionistul pe articole (Liviu Grăsoiu)
  bullet Cristina CHIPRIAN: Dar ce-i o carte dacă nu o îmbrăţişare (Mircea Petean) Zeii ni se nasc.... (Valeriu Stancu) Eu văd, tu vezi, ei nu văd (Vasilian Doboş)
  bullet George BĂDĂRĂU: Destinul poeziei moderne (Virgil Diaconu)
  bullet Leo BUTNARU: Dincolo de obeliscul „Europa-Asia“ (Eufrosina Kersnovskaia)
  bullet Constantin OSTAP: Cu gândul la N.A. Bogdan
  bullet Dumitru IVĂNESCU: Titu Maiorescu, rector al Universităţii din Iaşi
bullet INFO
  bullet Publicaţii primite recent