NR. 97 (4/2011)
ANUL XXII

P r e z e n t a r e A r h i v a Muzeul Literaturii Române C o n t a c t

 

Sumar:

 

bullet FERESTRE LUMINATE: Institutul „A.D. Xenopol“ - 70
  bullet Alexandru Zub: Institutul de Istorie „A.D. Xenopol“ septuagenar. Marginalia
  bullet Mihai-Ştefan Ceauşu: Un institut - o istorie
  bullet Gheorghe Cliveti: Istorici şi istorici literari despre Revoluţia română de la 1848 (I)
  bullet Dumitru Vitcu: Recviem pentru un mare istoric
  bullet Dumitru Ivănescu: Vasile Alecsandri, diplomatul
bullet CLEPSIDRA UMBRELOR
  bullet Poemul regăsit: Vasile Fabian-Bob
  bullet Fotografia recuperată: Casa A.D. Xenopol din Iaşi
  bullet Niculae Vrăsmaş: Vasile Fabian-Bob-Reu (Rău), unul dintre primii noştri poeţi
    Ştefan Ion Ghilimescu: Costache Negri şi darul misterioasei florărese
    Nicolae Cârlan: Mitropolitul Silvestru
    Stelian Dumistrăcel: Philippide restitutus
    Ionel Necula: Tecuciul ca patronim publicistic (fragmente)
  bullet Alexandru Husar - inedit: Stafia Europei (I)
bullet SCENE CONTIMPORANE
    Poezii de:
  bullet Ştefan Ciobanu: Mov
  bullet George Lixandru: Un pumn de vorbe
  bullet N. Petrescu-Redi: Gelozie, Într-o zi
  bullet Liliana Ursu: Vara, Toamna
  bullet Mara Diana Alexoaea: ***(va trebui să găsesc...)
    Proză de:
  bullet Irina Crumpei: Metamorfozele cuvântului nerostit
    Dialogurile „Daciei literare“:
  bullet George Popa: „Ideal este să încerci să fii creator...“ (interviu de Daniela Gîfu)
bullet BIBLIOFIL
  bullet Ion Beldeanu: Frumuseţea morală a lui Benjamin Fondane
  bullet Ioan Holban: În cuibul izolat de pe Muntele Carmel (Bianca Marcovici)
  bullet Vasile Iancu: Confesiunile diaristului sincer (C. Trandafir)
  bullet Anton Ilica: Cei o sută din Palatul Florenţa (Gheorghe Schwartz)
  bullet Ioan Răducea: După 20 de ani (C. Stere)
  bullet Alina Irimescu: Zona sinistră, capitolele unui roman (Adam Bodor)
bullet ARCA LUI NOE
  bullet Nicolae Mareş: Lucian Blaga - diplomat la Varşovia
  bullet Grigore Ilisei: Vieţile Renaşterii după Mihai Pricop
  bullet Florin Cântec: The Armenian Soul of Romania
  bullet Vasilian Doboş - Numărul de aur: Valentin Ciucă