NR. 106-107 (7-8/2012)
ANUL XXIII

P r e z e n t a r e A r h i v a Muzeul Literaturii Române C o n t a c t

 

Sumar:

 

bullet SCENE CONTEMPORANE
  bullet Stelian Dumistrăcel: Crucea: semantică şi stilistică
  bullet George Popa: Nivele ontoaxiologice şi luciditatea
  bullet

Cristina Sava: Sensuri ale sacrului şi expresivitate poetică

  bullet Poezii de:
    Petruş Andrei: Florile binelui
    Lucia Dărămuş: Deasupra planetei albastre
    Mădălina-Ionela Grosu: Cineva din spate
    Paulina Popa: Psalm
    Cornel Paiu: Învierea lui Lazăr
    Vasile Tărâţeanu: Poem aproape atemporal
  bullet Proză de:
    Matei Vişniec: Elipsa (IV)
  bullet Dialogurile „Daciei literare“:
    Basarab Nicolescu: „Mihai Şora - un dialog neîntrerupt...“ (interviu de Tudor Petcu)
bullet CLEPSIDRA UMBRELOR
  bullet Mitropolit Bartolomeu Anania: Singurătatea şi neliniştea mântuitoare; Prelecţiunile „Junimii“ - „Limba noastră, limbă sfântă“; Soljeniţân şi condiţia libertăţii
  bullet Ioana Diaconescu: Bartolomeu Anania din perspectiva istoriei recente
  bullet Dumitru Vacariu: Un mac înflorit în lanul nesfârşit al speranţelor
  bullet Cezar Ivănescu: Opera sacră
  bullet Ioan Pintea: Bătrânul şi marea
  bullet Ioan Şt. Lazăr: Intersecţii ale istoriei cu Ecclesia
  bullet Oltiţa Cîntec: La vremea restituirilor
  bullet Liviu Grăsoiu: Însemnări sumare despre amintiri profunde
  bullet Grigore Ilisei: Întâmplări şi aduceri aminte
  bullet Mircea Petean: Întâlniri cu Valeriu Anania
  bullet Ioan Petraş: Catifeaua memoriei - Părintele Anania
bullet BIBLIOFIL
  bullet Constantin Cubleşan: Oratorul Eminescu (Daniel Ciurel)
  bullet Ioan Holban: Un bărbat contemporan de talia părinţilor pustiului de altădată
  bullet Amalia Voicu: Dialoguri despre părintele de la Rohia
  bullet George Bădărău: Constantin Noica şi „cultura de performanţă“
  bullet Iulia-Ralia Raclaru: Charlotte Sibi - Demoiselle de français / Domnişoara de franceză
  bullet Constantin Dram: O monografie Ion Miloş la Editura Academiei
  bullet Vasile Iancu: Documente ale „Poliţiei Gândirii“ comentate de Luca Piţu
  bullet Ana Bantoş: Theodor Codreanu şi oglinzile literaturii basarabene
  bullet Cristina Chiprian: Visează lumea de parcă ai inventa-o (Arcadie Suceveanu)
  bullet Adrian Dinu Rachieru: Radu Ulmeanu şi „asumarea“ infernului
  bullet Ioan Răducea: Cu spice pline de rod nou (Andrei Moldovan)
  bullet Liviu Apetroaie: Cărţile pe masă
bullet ARCA LUI... KOGĂLNICEANU
  bullet Nicolae Turtureanu: Arcadia noastră (Valea Vinului de la Bistriţa-Năsăud)
  bullet Fereastră către Elada: Antonis Fostieris - Agava, În orişice privinţă, Ce rămâne (prezentare şi traduceri de Andreas Rados şi Valeriu Mardare)
  bullet Traian Diaconescu: Un poet din Salonic în limba română (Prodromos Markoglou)
  bullet Fereastră către Germania: Ingeborg Bachmann - *** (S-au risipit poeziile mele), Nu ştiu o lume mai bună (traduceri de Mihaela Claudia Condrat)
  bullet Marius Tărîţă: Corespondenţa Mihai Beniuc - Emilian Bucov în anul 1946
  bullet Vasilian Doboş - Numărul de aur: Liviu Papuc
  bullet Cărţi primite (selectiv)
  bullet Regulamentul Concursului Naţional de Proză „Mihail Sadoveanu“