NR. 80 (5/2008)
ANUL XIX

P r e z e n t a r e A r h i v a Muzeul Literaturii Române C o n t a c t

 

Sumar:

 

bullet ARCA LUI CEZAR IVĂNESCU
  bullet Alexandru ZUB: Cezar Ivănescu în amintire
  bullet Basarab NICOLESCU: Poetul și vânătoarea de oameni
  bullet Emilian GALAICU-PĂUN: de profundis
  bullet Simona MODREANU: Prin colțuri de timp
  bullet Tiberiu BRĂILEAN: Poetul runelor tăcute
bullet VOCEA POETULUI
  bullet Cezar IVĂNESCU: Curs general de poezie (fragmente)
bullet INTERVIURI
  bullet Constantin COROIU: „Limba română din Oda, în metru antic este etern㓠(fragmente)
  bullet Nicolae COANDE: „Nenorocirea e că societatea în care trăim i-a convins pe mulți că autorul trebuie să aibă succes“ (fragmente)
  bullet Călin CIOBOTARI: „Cine se-atinge de mine moare!“
bullet MEMORIALISTICĂ, INTERPRETĂRI CRITICE
  bullet Aurel RĂU: Poetul de foarte departe
  bullet Ioan HOLBAN: Scrisul. Scrisa
  bullet Valeria MANTA-TĂICUȚU: „Gladiator“
  bullet Theodor CODREANU: „Trubadurul“ transmodern (fragmente)
  bullet Emanuela ILIE: Sutrele muțeniei. Despre Vîrsta de bronz a Poetului
  bullet Ioan RĂDUCEA: În sens invers acelor de ceasornic
  bullet Sterian VICOL: Umbra cărții, Fericit cel care
  bullet Valentin CIUCĂ: Fizionomii și destine
  bullet Liviu Ioan STOICIU: Moartea este vis? (Visând la eternitate)
  bullet Constantin CHIRIAC: E Bolta... rece fără tine!
  bullet Ioan PINTEA: Domn Cezar
  bullet Vasilian DOBOȘ: Așa-i, Sintaxier!
  bullet Adrian ALUI GHEORGHE: „Dacă Dumnezeu ar scrie poezie...“
  bullet Constantin SIMIRAD: M-a vizitat Cezar
  bullet Lucia OLARU-NENATI: Recviem pentru poetul-cavaler
  bullet Nicolae BUSUIOC: Presimțindu-și marea eclipsă
  bullet Ancelin ROSETI: Cîntecul oțelit al Poetului de esență tare
  bullet Muguraș Maria PETRESCU: Adio, prieten drag
  bullet Ion MURGEANU: Cezar (o evocare post-mortem)
  bullet Laurian STĂNCHESCU: Ultimul mare Poet
  bullet Grigore ILISEI: Insurgentul candid
  bullet Leo BUTNARU: „Un negru-bleu convingător...“
  bullet Alex CETĂȚEANU: Epistole (fragmente)
  bullet Alfredina IACOBITZ: Scrisoare din luna august
  bullet George STANCA: Cezar Ivănescu și darul muzicii
  bullet Ion ZUBAȘCU: Am cântat cu Cezar Ivănescu în Maramureș
  bullet Ion HURJUI: O zi din viața lui Cezar Ivănescu
  bullet Constantin HREHOR: Cezar peste țara Baaad
  bullet Constantin PARASCAN: Cezar Ivănescu (fragmente)
  bullet Noemi BOMHER: Portalul numelui propriu
  bullet Liviu APETROAIE: În Numele Poetului
  bullet Cristian SIMIONESCU: Și acum
  bullet Gruia NOVAC: Cezar Ivănescu și noul Baaad