NR. 108-109 (9-10/2012)
ANUL XXIII

P r e z e n t a r e A r h i v a Muzeul Literaturii Române C o n t a c t

 

Sumar:

 

bullet SCENE CONTEMPORANE
  bullet Alexandru Zub: Centenar N. Steinhardt
  bullet Ioan Holban: Istoria omului fără aripi
  bullet Dialogurile „Daciei literare“ (interviuri de Călin Ciobotari):
    Stelian Dumistrăcel: Dincoace de „turnul de fildeş“ al lingvisticii...
   

Camelia Gavrilă: „În educaţie nu poţi rămâne captiv în proiecte imobile“

  bullet Poezii de:
    Paul Aretzu: Muntele viu
    Bucur Demetrian: Până data trecută
    Ioana Dinulescu: Fereastră de poet
    Dionisie Duma: Mamei
    Cătălin Mihai Ştefan: Blestemul adevărului
    Lucian Adulmeanu Izarda: Frig
  bullet Proză de:
    Ostin C. Mungiu: File de jurnal
bullet CLEPSIDRA UMBRELOR
  bullet Textul regăsit - Licitaţiile, odinioară
  bullet Poemul regăsit - Virginia Micle-Gruber: Salutare Majestăţii Sale Regina cu ocazia venirii Sale la Iaşi
  bullet Caragiale în dialog televizat (transcriere de Alfredina Iacobitz)
  bullet Ioan Popoiu: Mănăstirea Orata, loc de taină şi odihnă
  bullet Cristian Sandache: Paradigma cultural-psihologică a unei iubiri: Octavian şi Veturia Goga
  bullet Nicolae Mareş: Un studiu drept de istorie
  bullet Iulian Marcel Ciubotaru: Un proiect eşuat: monumentul poetului George Mărgărit
  bullet Nelu Stanciu: Supravieţuitorii. Jurnalul lui Aurel Dumitraşcu
  bullet Constantin Ostap: Prietenul nostru, „Trecutologul“... (în memoria lui Ion Mitican)
  bullet Grigore Ilisei: Pâinea vieţii
  bullet Ştefan Ion Ghilimescu: Vasile Florescu şi conceptul de literatură veche
  bullet Dialogul regăsit (interviu de Călin Ciobotari): Florin Mircea (1942-2012): „Eram pe atunci un fel de mare familie“
bullet BIBLIOFIL
  bullet Mihai Daniel Gheorghe: Pagini uitate despre Alexandru Macedonski
  bullet Pr. Eugen Drăgoi: Filologul Theofil Simenschy, profesor la Seminarul „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi - precizări biografice
  bullet Vladimir Radu: Mircea Vulcănescu în şi despre literatura unei generaţii - aprecieri, opinii, controverse
  bullet Ionel Necula: Natalia Negru în câteva scrisori mărturisitoare
  bullet Ion Beldeanu: Trimitere spre proza fantastică (A.E. Baconsky) Cine este „Omul din Calidor“? (Petru Ursache: Paul Goma)
  bullet Ioan Ţicalo: Când un personaj vede roşu înaintea ochilor (Radu Mareş)
  bullet Maria Pilchin: Andrei Ţurcanu sau poezia interiorului în roşu aprins
  bullet Amalia Voicu: Transmodernismul sau viitorul recent al postmodernismului (Theodor Codreanu)
  bullet Adrian Ţion: Poezia-ofrandă (Valeria Manta Tăicuţu)
  bullet Ioan Răducea: Satisfacţia confirmărilor de peste ani (Liviu Grăsoiu)
  bullet Oltiţa Cîntec: Enciclopedia „Personalităţi ieşene“ (Ioan Timofte)
  bullet Cristina Chiprian: De căutat, urgent, marea interioară (Ion Pop), Uneori moartea oboseşte şi ea (Theodor Damian), (Fals) Tratat de pisicologie (Şerban Foarţă)
  bullet Florin Faifer: Un spectacol exegetic de fine prefirări (Ioana Petcu)
  bullet Arhim. Timotei Aioanei: Academicianul „cel iubitoriu de pravilă“ (Florin Constantiniu)
  bullet Bogdan Ulmu: Erasmus. Sub semnul scorpionului (I)
  bullet Cărţi primite
  bullet Concursuri literare
  bullet Vasilian Doboş - Numărul de aur: Zamfira Bîrzu, expresii şi tipologii