NR. 120-121 (9-10/2013)
ANUL XXIV

P r e z e n t a r e A r h i v a Muzeul Literaturii Române C o n t a c t

 

Sumar:

 

bullet CLEPSIDRE. MOUSAION
  bullet Arhiva lirică: B. Fundoianu - Metru vechi
  bullet Textul regăsit: Profira Sadoveanu - Note
  bullet Alexandru Zub: Memorial Sighet - Moment bilanțier
  bullet Daniel Corbu: Vasile Conta. Conceptul de materie și teoria fatalismului
  bullet Nicolae Scurtu: Noi completări la biografia lui Petre P. Panaitescu
  bullet Amalia Voicu: Ioan Gh. Savin - Un apologet modern (II)
  bullet Petru Ursache (1931-2013) : Drama Academiei
  bullet George Stanca: Cezar Ivănescu (III)
  bullet Mircea Radu Iacoban: Dincolo (Stelian Baboi)
  bullet Grigore Ilisei: Posteritatea cărturarului (Zoe Dumitrescu-Bușulenga)
  SCENE CONTEMPORANE
  bullet Chestionar cu accente ludice. Răspund în acest număr:
    Vasile Andru
    Ioana Diaconescu
    Adrian Popescu
    Cornel Ungureanu
  bullet Poezii de:
    Viorel Bucur (Germania)
    Marius Grama
    Ion Maria
  bullet Proză de:
    Constantin Arcu
  bullet Dosar: Presa studențească la Iași
bullet BIBLIOFIL
  bullet Florin Cîntic: Kogălniceanu, Zub - istorici
  bullet Ioan Holban: Elegiile locomotivei Stephenson (Arcadie Suceveanu)
  bullet Theodor Codreanu: In extasis mentis (Svetlana Paleologu Matta-George Popa)
  bullet Maria Pilchin (Chișinău): (Re)lecturi din Câmpia Borges de Vasile Gârneț
  bullet Vasile Iancu: Monica Lovinescu într-un eseu de referință. Rodirile antologistului scrupulos (Liviu Papuc)
  bullet Iulia Murariu: Poezia ca rugăciune (Dorin Ploscaru)
  bullet Lina Codreanu: Rătăcind prin timpul cărturarului Nicolae Dabija
  bullet Cristina Chiprian: Un cer mult mai mare (Gellu Dorian)
  bullet Adrian Ţion: Cu Mircea Dinutz şi Rodica Lăzărescu printre cărţi şi scriitori
  bullet Carmelia Leonte - Horia Bădescu: un om cât o mie de oameni
  bullet Cristina Chiprian: Zăpezile mor fără leac (Liviu Georgescu)
  bullet Ioan Răducea: O ediție mai mult decât anastatică (G. Balș)
  bullet Ion Filipciuc: Tereblecea, sat românesc urzit din mai multe dureri (Ion Crețu)
bullet ARCA LUI NOE
  bullet Doru Scărlătescu: Eminescu: timp în metaforă
  bullet Stelian Dumistrăcel: Ovidiu Densuseanu - între folclor și lingvistica textului
  bullet Raluca Popescu: Și altfel despre... distracție
  bullet Florin Faifer: Din lumea teatrului (Alina Cosmanciuc, Cosmin Maxim, Călin Chirilă)
  bullet Valentin Ciucă: Florin Morun - Un pictor jovial...
  bullet Bogdan Ulmu: File dintr-un jurnal teatral
  bullet Constantin Ostap: Aurel Vlaicu la centenar
  bullet Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu: Bistrițenii și problemele Prințului Carol
  bullet Numărul de aur: Vasilian Doboș - Marcel Pavel
  bullet Luca Prisecaru: Radical din... A4 (presă, culturală presă)
  bullet Cărți primite (selectiv și cronologic)